Soviet Russia - 1917-1944

Scott: 149-50
Michel: 149-50x
Description: Chainbreaker
MNH: $2.00 Buy
MINT/LH: $0.75 Buy
USED: $3.00 Buy
Scott: 177-87
Michel: 151/61
Description: First definitive issue
MNH: $25.00 Buy
MINT/LH: $10.00 Buy
USED: $20.00 Buy
Scott: 188-90
Michel: 162-4
MNH: $5.00 Buy
MINT/LH: $2.00 Buy
USED: $2.50 Buy
Scott: 190.footnote
Description: 200r brown
MNH: $75.00 Buy
MINT/LH: $35.00 Buy
Scott: 191-3
Michel: 171a-3a
Description: 5000r, black overprints
MNH: $20.00 Buy
MINT/LH: $10.00 Buy
USED: $10.00 Buy
Scott: 194
Michel: 174aX
Description: 500 on 20r black ovpt
MNH: $5.00 Buy
MINT/LH: $2.00 Buy
USED: $2.00 Buy
Scott: 195
Michel: 175I
MINT/LH: $10.00 Buy
Scott: 196-8
Michel: 171b-3b
Description: 5000r red overprint
MNH: $30.00 Buy
MINT/LH: $20.00 Buy
Scott: 199
Michel: 174bx
Description: 5000on 20r red overprint
MNH: $5.00 Buy
Scott: 200
Michel: 175bx
Description: red surcharge on 40r
MNH: $5.00 Buy
MINT/LH: $2.00 Buy
USED: $1.00 Buy
Scott: 202-6
Michel: 176xY/179zx
MNH: $50.00 Buy
MINT/LH: $20.00 Buy
Scott: 210
Michel: 190X
Description: 100,000 on 250r
MNH: $1.00 Buy
MINT/LH: $0.50 Buy
USED: $0.50 Buy
Scott: 211-15
Michel: 195-99x
Description: 5th anniv. Revolution
MNH: $50.00 Buy
MINT/LH: $15.00 Buy
USED: $2.00 Buy
Scott: 216-22
Michel: 201A-7A
Description: stars overprints
MNH: $15.00 Buy
MINT/LH: $9.00 Buy
USED: $6.00 Buy
Scott: 223
Michel: 201B
Description: 5r on 20k imperf
MNH: $50.00 Buy
MINT/LH: $25.00 Buy
Scott: 225-9
Michel: 203B-7B
Description: star overprints
MINT/LH: $15.00 Buy
USED: $12.00 Buy
Scott: 230-3
Michel: 208-11B
Description: Workers/Soldier
MNH: $4.00 Buy
MINT/LH: $1.00 Buy
USED: $1.00 Buy
Scott: 242-5
Michel: 224-7C
Description: Agriculture Exhibition
MNH: $50.00 Buy
MINT/LH: $25.00 Buy
USED: $50.00 Buy
Scott: 246-9
Michel: 224-27
MNH: $75.00 Buy
MINT/LH: $35.00 Buy
Scott: 250-9
Michel: 228-37I
Description: 1k-1r imperforate lithographed
MNH: $200.00 Buy
MINT/LH: $100.00 Buy
USED: $10.00 Buy
Scott: 261
Michel: 245IIA
Description: 4k red, litho
MNH: $150.00 Buy
MINT/LH: $85.00 Buy
Scott: 263
Michel: 255IIA
Description: 30k litho
MNH: $85.00 Buy
MINT/LH: $20.00 Buy
USED: $8.00 Buy
Scott: 264
Michel: 256IIA
Description: 40k litho
MNH: $85.00 Buy
MINT/LH: $20.00 Buy
USED: $8.00 Buy
Scott: 265-8
Michel: 238-41B
Description: Lenin
MNH: $50.00 Buy
MINT/LH: $20.00 Buy
USED: $8.00 Buy
Scott: 269-72
Michel: 238-41IIA
Description: Lenin death
MINT/LH: $25.00 Buy